KÖRJOURNAL

Våra körjornaler är helt automatiska och ger dig full koll på alla företagsbilar i
realtid via GSM, det fungerar både i Sverigeoch hela Europa.