ARBETSORDERSYSTEM

Planera

Avancerad funktionalitet för schemaläggning för att skapa och hantera anställdas arbetspass. Anpassar arbetskrav med tillgängliga resurser.

Rapportera

Anställda kan noggrant logga sina arbetstimmar. Utformat för att underlätta integrering av tidsdata i lönesystem.

Fakturera

En förenklad process för att omvandla arbetsordrar och rapporter till fakturor och löneunderlag. Förbättrar effektiviteten i ekonomihanteringen.

Lönehantera

Effektivisera ditt arbetsflöde med intuitiva verktyg och smart teknik, allt på en användarvänlig plattform.

Ta din produktivitet till nya höjder med Timpunkt!

Vill du ha mer information angående vårt arbetsordersystem, fyll i formuläret.

Kontakta oss redan idag!

Sundsvall

Stockholm

Västerås

Örebro

Göteborg

Uddevalla

Luleå