Intervju med Smode

Det märks att Telexia har ett långsiktigt intresse och verkligen vill hitta något som fungerar för oss.

Vad jobbar ni med i ert företag?
Webb, hemsidor, appar, trycksaker och grafiska profiler mm

Vad var det som fick dig att vilja ta tag i och se över den lösning ni har idag?
Vi ville samla allt på ett ställe och fick en bra kontakt med Telexia.

Vilka tjänster har ni av Telexia AB?
Växel och Telefoni.

På vilket sätt har den lösningen hjälpt ert företag? Att sänka era kostnader? På andra sätt?
Telexia har hjälpt oss att se över våra tjänster och få ner vår månadskostnad. 
Det vi gillar mest med Telexia är deras intresse för oss och våra behov – det märks att de har ett långsiktigt intresse och verkligen vill hitta något som fungerar för oss.

Matilda Engqvist, VD