Intervju med Thyrs Schakt

Vi värdesätter att dom alltid är tillgängliga och prioriterar långsiktiga relationer med sina kunder.

Vad jobbar ni med i ert företag?
Thyrs Schakt & Entreprenad AB utför alla förekommande arbeten inom mark och anläggning.
Vi hjälper även till med dränering, byte av avlopp, schaktarbeten, sanering, maskintransport m.m.
Vi bedriver även försäljning av grus och matjord för t.ex. anläggning av ny gräsmatta.

Vad var det som fick dig att vilja ta tag i och se över den lösning ni har idag?
Vi ville samla allt på ett ställe och ville ha en och samma kontaktperson som alla här kunde höra av sig till, det underlättar vardagen för oss, att slippa sitta i telefonkö. 

Vilka tjänster har ni av Telexia AB?
Storformatsskrivare, telefoni, arbetsordersystem och elektroniska körjournaler.

På vilket sätt har den lösningen hjälpt ert företag? 
Det spar tid för oss att dom kommer och levererar och installerar allt åt oss. Vi värdesätter att dom alltid är tillgängliga och prioriterar långsiktiga relationer med sina kunder.

Johan Thyrs, VD