Intervju med Svetak

Vi värdesätter att Telexia alltid är tillgängliga och prioriterar långsiktiga relationer med sina kunder.

Vad jobbar ni med i ert företag?
Svetak är ett takläggningsföretag som har funnits i Västerås i över 40 år.
Vi lägger låglutande och platta tak, det vi kallar för papptak.

Vad var det som fick dig att vilja ta tag i och se över den lösning ni har idag?
Vi kände att det var dags att se över våra avtal på vissa delar på it sidan.
Vi kontaktade då Telexia som hade alla tre lösningar för oss,
det var jättebra att vi kunde samla dem på ett och samma ställe istället
för att gå till tre olika som vi har haft tidigare.

Vilka tjänster har ni av Telexia AB?
Det gäller främst mobiltelefoni, körjournaler och skrivare.

På vilket sätt har den lösningen hjälpt ert företag?
För oss har Telexia varit ett jättbra val, vi känner oss sedda och
hörda. Vi får snabb hjälp och de varit med och faktiskt
gjort förbättringsåtgärder för oss. Det gör att vi är väldigt nöjda.

Christine Holmberg, Ekonomiansvarig